tillsats av textilbehandlingsmedel

  • YIHOO textile finishing agent additives

    YIHOO tillsatser av textilbehandlingsmedel

    Textilbehandlingsmedel är ett kemiskt reagens för textilbearbetning. Eftersom det finns flera sorter, föreslås det att välja rätt typ enligt kraven och kvaliteterna på kemisk efterbehandling. Under bearbetning är det lågmolekylära efterbehandlingsmedlet mestadels lösning, medan det högmolekylära efterbehandlingsmedlet mestadels är emulsion. Tillsammans med efterbehandlingsmedel, UV -absorberare, färghastighetsförbättrande medel och andra hjälpmedel efterfrågas också under produktionen.