Andra kemikalier

  • Other chemical products

    Andra kemiska produkter

    Förutom de huvudsakliga plast-, beläggningsmodifieringstillsatserna har företaget aktivt expanderat till ett bredare område för att berika produktkategorin för fler användare.

    Företaget kan erbjuda molekylsiktprodukter, 6FXY

    (2,2-Bis (3,4-dimetylfenyl) hexafluorpropan) och 6FDA (4,4 '-(Hexafluoroisopropyliden) diftalsyraanhydrid).