PC -tillsatser

  • YIHOO PC(Polycarbonate) additives

    YIHOO PC (polykarbonat) tillsatser

    Polykarbonat (PC) är en polymerinnehållande karbonatgrupp i molekylkedjan. Enligt estergruppens struktur kan den delas in i alifatiska, aromatiska, alifatiska - aromatiska och andra typer. De låga mekaniska egenskaperna hos alifatiska och alifatiska aromatiska polykarbonater begränsar deras användning i konstruktionsplaster. Endast aromatiskt polykarbonat har tillverkats industriellt. På grund av särdragen hos polykarbonatstrukturen har PC blivit den allmänna tekniska plasten med den snabbaste tillväxthastigheten bland de fem konstruktionsplasterna.

    Datorn är inte resistent mot ultraviolett ljus, stark alkali och repor. Det blir gult med långvarig exponering för ultraviolett. Därför är behovet av modifierade tillsatser avgörande.