PVC -polymerisation och modifieringstillsatser

  • YIHOO PVC(polyvinyl chloride) polymerization &modification additives

    YIHOO PVC (polyvinylklorid) polymerisations- och modifieringsadditiv

    Polyvinylklorid (PVC) är en polymer av vinylkloridmonomer (VCM) polymeriserad av peroxid, azoföreningar och andra initiatorer eller genom reaktionsmekanism för fria radikaler under påverkan av ljus och värme. Vinylkloridhomopolymer och vinylkloridkompolymer kallas vinylkloridharts.

    PVC brukade vara den största allmänna plasten i världen och användes i stor utsträckning. Det används ofta i byggmaterial, industriprodukter, dagliga förnödenheter, golvläder, golvstenar, konstläder, rör, ledningar och kablar, förpackningsfilm, flaskor, skummaterial, tätningsmaterial, fibrer och så vidare.