PA -polymerisation och modifieringstillsatser

  • YIHOO PA(polyamide) polymerization & modification additives

    YIHOO PA (polyamid) polymerisation & modifiering tillsatser

    Polyamid (även kallad PA eller nylon) är de generiska termerna för termoplastharts, som innehåller upprepad amidgrupp på huvudmolekylkedjan. PA inkluderar alifatisk PA, alifatisk - aromatisk PA och aromatisk PA, där alifatisk PA, härledd från antalet kolatomer i den syntetiska monomeren, har flest sorter, mest kapacitet och omfattande tillämpning.

    Med miniatyriseringen av bilar, den höga prestandan hos elektronisk och elektrisk utrustning och accelerationen av lättviktsprocessen för mekanisk utrustning blir efterfrågan på nylon högre och större. Nylon inneboende brister är också en viktig faktor som begränsar dess tillämpning, särskilt för PA6 och PA66, jämfört med PA46, PA12 sorter, har en stark prisfördel, även om vissa prestanda inte kan uppfylla kraven för utveckling av närstående industrier.